Thể LoạI: Podcast

Trong tập này của podcast Today, Explained, người dẫn chương trình Sean Rameswaram nói chuyện với tác giả Derek Musgrove và đại biểu quốc hội Eleanor Holmes Norton về lý do tại sao cư dân ở Washington, DC, đang đòi hỏi trở thành tiểu bang ngay bây giờ.